1 (69)

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren

IL-NFVD-Logo

Stand nummer: 14

Dierfysiotherapie… samen werken aan bewegingsvrijheid van uw dier.

Dieren zijn sterk afhankelijk van hun bewegingsvrijheid. Een belemmering in het bewegingsapparaat veroorzaakt niet alleen pijn, maar kan ook gedrag negatief beïnvloeden.

Dierenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerde humane fysiotherapeuten. Dierfysiotherapie komt overeen met fysiotherapie bij mensen. Een juiste behandeling leidt tot meer bewegingsvrijheid en minder pijn voor het dier.

De NVFD is de beroepsvereniging voor dierenfysiotherapeuten

De dierenfysiotherapeuten van de NVFD zijn deskundig. Samenwerking met dierenartsen en andere deskundigen speelt hierbij een belangrijke rol.

Kom gerust naar onze stand in het Dorp voor informatie of een gratis check.

Contact:
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren
Postbus 331
3770 AH Barneveld
088-0206125
info@nvfd.nl
www.nvfd.nl