1 (69)

Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden

Stand nummer: Bos

Rasvereniging

Contact:
Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden
Edelenburg 109
2135 EC Hoofddorp
secretariaat@nvbh.eu
www.nvbh.eu