Jan

Jan Hooimeijer

In 2014 richtte Drs. Jan Hooimeijer ‘Adviespraktijk voor Vogels’ op.

Hier zette hij zijn werkzaamheden als gecertificeerd papegaaiengedragstherapeut en als deskundige op het gebied van de vogelgeneeskunde voort, nadat hij in 2013 stopte met zijn Kliniek voor Vogels.

Na 36 jaar lang praktiserend vogeldierenarts te zijn geweest, ging Jan Hooimeijer in 2013 met vervroegd pensioen. Omdat er geen opvolger werd gevonden om deze gespecialiseerde dierenartspraktijk over te nemen, werd besloten om de Kliniek voor Vogels te sluiten.

Je kunt bij Adviespraktijk voor vogels terecht voor vragen over onder andere het gedrag van vogels, het verantwoord omgaan met vogels, het voorkomen van en het oplossen van gedragsproblemen.

Jan is deskundige op het gebied van welzijn en preventie van gezondheidsproblemen van vogels én hij weet alles van het management, de voeding, de huisvesting en de problematiek van het kweken van vogels.

Hij studeerde in 1982 af als vogeldierenarts en legde zich volledig toe op de vogelgeneeskunde. Hij specialiseerde zich in de preventie van gezondheid- en gedragsproblemen, het management, het gedrag én het welzijn van papegaaien/vogels.

Jan sprak op meer dan 70 internationale congressen over vogelgeneeskunde en werd door verschillende Amerikaanse en Europese universiteiten uitgenodigd om gastcolleges te geven voor studenten diergeneeskunde. Hij sprak hier over het gedrag, de intelligentie en het welzijn van papegaaien.

Daarnaast geeft hij geregeld gastcolleges aan de universiteit in Utrecht.